กาวเกล็ด

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

กาวเกล็ด กาวเหนียว ติดแน่น ติดทน ไร้กลิ่น ปลอดสารพิษ เหมาะสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมทั่วไป
นิยมใช้ในงานเข้าเล่ม ทำปกหนังสือ ติดหลอดข้างกล่อง เครื่องประดับ งานประดิษฐ์ต่างๆ
เช่น งานติดกล่องลูกฟูก, งานติดสันปกสมุด, งานติดพลาสติก แก้ว เซรามิค ฯลฯ

- มีสี เหลือง เหลืองงา เหลืองใน เหลืองขุ่น ขาวนม ขาวใส ขาวงาช้าง